Łukasz Dybalski

Całkiem inne, niespokojne psy

Sophie Henrot o wystawie Światło Kamień Tygrys Byk

Teksty
Łukasz Dybalski

Światło Kamień Tygrys Byk

Kredytowa 9 W-wa
27 listopada — 13 grudnia 2015