Łukasz Dybalski

Czerwień i Złoto

Gagarina 15/97 W-wa
czerwiec 2014 — ∞