Łukasz Dybalski

Całkiem inne, niespokojne psy

Sophie Henrot o wystawie Światło Kamień Tygrys Byk

Teksty
Łukasz Dybalski

Światło Kamień Tygrys Byk

Kredytowa 9 W-wa
27 listopada — 13 grudnia 2015

Wystawy
Łukasz Dybalski

Pigment do Alfa Centauri

Daniel Chmielewski o wystawie
Czerwień i Złoto

Teksty
Łukasz Dybalski

Czerwień i Złoto

Gagarina 15/97 W-wa
czerwiec 2014 — ∞

Wystawy